les "Jornades Doctorials" ja no son obligatòries!

Un gran día para los becarios FI de primer, segundo o tercer año (quien escribe está ya en el cuarto, ay...) y, en general, para quienes se dedican a la investigación no aplicada y no rentable. Todo un tema en tiempo de elecciones, cuando los manuales del candidato sólo hablan de investigación como sinónimo de desarrollo tecnológico e innovación empresarial.

En fin, quiero pensar que la decisión de la AGAUR ha tenido algo que ver con las denuncias que se han estado haciendo desde diversos ámbitos. También desde este blog: aquí y aquí. ¡Enhorabuena a todo el mundo!

Os copio aquí abajo la carta que han recibido esta mañana los becarios indultados. Que disfrutéis de su lectura.

Benvolguts i benvolgudes,

Us adrecem aquest escrit per informar-vos que seguint les instruccions de la Direcció General de Recerca, després d'un acord amb totes les institucions organitzadores de les jornades doctorials, s'ha pres la decisió que a partir d'aquest mateix any 2008 ja no s'aplicarà una part de la clàusula 1.2 de l'Annex III de la Convocatòria FI, concretament la que feia referència a "Per accedir a la darrera anualitat caldrà haver participat amb
aprofitament a les jornades doctorials (...)".
Lamentem no haver pogut informar abans d'aquesta circumstància, però fins ahir no es va prendre la decisió definitiva. Esperem que això no us suposi cap greuge en la vostra planificació.
Cal afegir que es considera també que les jornades doctorials
aporten unvalor afegit a la formació i competència dels doctorands. Per aquesta raó, malgrat no ser obligatòries ja dins el col.lectiu FI, es seguiran organitzant amb la diferència, però que a part de l'assistènciavoluntària dels doctorands, s'ha aprofitat per dotar-les d'un nou format més àgil i menys absorbent pel que fa al temps de dedicació, en base als comentaris recollits a les enquestes dels assistents d'edicions anteriors.
A nivell de resum, les doctorials aniran adreçades als estudiants que ja hagin superat el DEA o equivalent. Amb tota probabilitat es faran a laciutat de Barcelona, durant dos dies i mig, entre el 10 i el 12 de juny de 2008, en una única edició (excepte que el nombre de sol.licitants aconselli fer-ne més). Es planteja un format diferent, posant èmfasi en les oportunitats professionals del doctors de les diferents disciplines, i en les competències necessàries per afrontar el món laboral, bé sigui al sector públic o privat.

Properament l'AGAUR farà pública una convocatòria per a sol.licitar l'accés a les jornades doctorials 2008, oberta a tots els doctorands de Catalunya. Aquells que curseu els doctorats en universitats de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona tindreu facilitats econòmiques per fer front a les despeses de transport o allotjament, si escau.

Agraïm la vostra comprensió, i us animem novament a participar-hi.

Restem oberts als vostres comentaris, que podeu fer arribar
a
jruiz@agaur.gencat.cat

Atentament,

Lluís Rovira

Director Adjunt

Barcelona, 29 de febrer de
2008
_______________________________________________

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

3 comentarios:

Enric I. Canela dijo...

He escrit avui i he enviat retroenllaç per si de cas:
M’ha agradat llegir al bloc d’Irene Sabaté Muriel que les "Jornades Doctorials" ja no son obligatòries!. Publica una carta del director adjunt de l’AGAUR Lluís Rovira i ella diu: Un gran dia per als becaris FI de primer, segon o tercer any (qui escriu està ja en la cambra, ai...) i, en general, per a qui es dediquen a la investigació no aplicada i no rendible. Tot un tema en temps d'eleccions, quan els manuals del candidat només parlen d'investigació com sinònim de desenvolupament tecnològic i innovació empresarial.
En fi, vull pensar que la decisió de la AGAUR ha tingut alguna cosa que veure amb les denúncias que s'han estat fent des de diversos àmbits. També des d'aquest blog: aquí i aquí. Enhorabona a tot el món!
Us copio aquí baix la carta que han rebut aquest matí els becaris indultats. Que gaudiu de la seva lectura. La podeu llegir al bloc d’Irene
Només voldria assenyalar que vaig escriure tres articles sobre el tema: Jornades Doctorials el 5 de novembre, Comunicat sobre les Jornades Doctorials el 6 de novembre i Més crítiques a les Jornades Doctorials el 17 de novembre.
Potser també vaig contribuir a què s’hagi arribat a aquest resultat.

p i r e n e 1 9 7 9 [at] h o t m a i l . c o m dijo...

I tant, Enric! Tots hi hem contribuït una mica. També la gent de D-Recerca (http://drecerca.org), que es va reunir amb els organitzadors de les jornades després de l'última edició, i tots els participants que vam protestar de paraula i mitjançant l'enquesta que ens passaven...

Jotacé dijo...

Felicidades pues.